טופס הרשמה לכינוס וירטואלי - ועידת ישראל לזהות, מורשת ותרבות של קהילת בֵּתֶּה יִשְׂרָאֵל - בישראל

יום רביעי 30 בספטמבר | י״ב בתשרי תשפ״א | 17.00-21:00


@ כל הזכויות שמורות לבית מועצת יחד - פורום להסכמה אזרחית

רחוב גנרל פייר קניג 32, ירושלים

02-6731118 | office@caf.org.il