הרשמה להשתתפות בחדרי דיון בכנס

יום שני 31 באוגוסט | י״א באלול התש״פ | 20:00-21:00


@ כל הזכויות שמורות לבית מועצת יחד - פורום להסכמה אזרחית

רחוב גנרל פייר קניג 32, ירושלים

02-6731118 | office@caf.org.il